Tyckas: videri; det t-s som han vore hemma domi esse videtur; som dig t-s, godt t-s (synes, täckes) ut tibi videtur; hvad tyckes (tycks)? quid tibi videtur? ut placet? quid censes?; hvad tycks? han har öfvergifvit oss, blifvit ertappad – ecce nos destituit; quid de hoc homine facias l. judices, qui amicos destituerit; qualem hunc censes, qui (– deprehensus sit)?

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!