Planera:

  1. 1. = göra jemn, jemna: complanare; aequare.
  2. 2. oeg.: p. för ngn viam communire, munire pro alqo.
  1. (Kommentar) För betydelsen "göra upp en plan", se Plan. Se eventuellt också Afse, Föresätta sig, Ämna.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!