Personlighet:

  1. 1. ngns p.: persona alicujus (Laelii p.); mores.
  2. 2. en p.: homo; en älskvärd, aktningsvärd p. homo suavissimus, gravissimus.
  3. 3. pl. personligheter = personliga förhållanden: ea, quae ad hominem pertinent.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!