Part:

  1. 1. = del: pars; för min p. equidem; meste p-n major pars.
  2. 2. = hvardera af två tvistande: (pars); litigator; reus; efter både p-nes hörande utraque parte audita; domare och p-r judices et ii, quorum causa est (agitur); vara p. i målet litigare; reum esse; krigförande p-r ii, qui inter se bellum gerunt; vinnande p. is qui causam obtinet; victor l. is qui superior discedit; förlorande p. qui causā cadit; qui vincitur l. victus est, inferior discedit.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!