Par:

  1. 1. eg.: par; ett äkta par conjuges; vir et uxor; ett ädelt brödrapar par nobile fratrum; om parvis förenade föremål kan ock brukas bini, t. ex. bina hastilia (Vg.) ett par kastspjut, bini scyphi (C.) ett par bägare.
  2. 2. i allm. = två eller några få: duo; unus aut alter (quid est tantum in uno aut altero die?, C.); unus et alter, unus alterque, unus alterve (poet.).
  1. (Kommentar) Fortasse licet sic dicere? (sub iudice est) Bis bini calcei - två par skor
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!