Bekantskap:

  1. 1. med en sak: i teoretisk mening: cognitio, scientia (literarum, scriptorum); i praktisk men.: peritia (locorum, itinerum), usus (rei bellicae); han eger l. röjer en vidsträckt b. med literaturen scias, hunc in nostris literis multum versatum esse; homo est multarum literarum; ega ngn b. med literaturen literis tinctum, imbutum esse; ega b. med folkets seder mores populi nosse; göra b. med en författare i hans skrifter legere alqm, alicujus librum; göra b. med ett yrke in munere versari; rem, artem gustare, degustare.
  2. 2. med en person: notitia (nupera admodum haec inter nos n. est, Ter.; n. domini aedium med herren i huset); cognitio (c-ne dignum existimare alqm); nära l. förtrolig b. familiaris notitia; familiaritas; amicitia; usus; consuetudo (umgänge); gammal b. vetus, vetusta familiaritas l. consuetudo; göra l. hafva gjort ngns b. in notitiam alicujus venire; cognoscere alqm; jungere familiaritatem cum alqo; nosse alqm; (notitiam in familiaris amicitiae jura adducere); jag har ej, vill ej hafva ngn b. med honom nihil mihi cum illo commune esse volo; göra ngns bekantskap i affärer, ss. affärsman in rebus gerendis, in negotiis experiri, spectare alqm; rem, rationem habere cum alqo; söka att göra ngns b. appetere alicujus familiaritatem.
  3. 3. = ngns bekante: familiares, amici alicujus.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!