Bekantgöra:

  1. a. i allm. = bringa till allmänhetens kännedom: palam facere, in vulgus edere; nuntiare, pronuntiare (esse alqd).
  2. b. = kungöra, att ngt är att iakttaga: pronuntiare, edicere, indicere, ut fiat alqd.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!