Krigisk:

  1. 1. i allm. = som har afseende på l. tillhör kriget: bellicus; belli, bellorum; militaris (= krigare-, militärisk); k. öfning, k. erfarenhet belli l. rei militaris usus, exercitatio, peritia; k. förtjenst laus bellica; k. ära gloria bellica; k. drägt militaris habitus; k-a bragder res bellicae, bello gestae; belli facinora; bellicae fortitudines (C.); k. ifver, hänförelse belli, bellorum studia (accensa, incensa); k. tapperhet bellica virtus (virtus bello spectata); k-a anstalter apparatus, instrumenta belli, bellorum; k. färdighet ars belli; se k. ut (om personer) militari habitu, specie esse; det ser k-t ut ad bellum res spectare videtur; armis, apparatibus belli strepunt, fervent, omnia; hysa k-a tänkesätt de bello (inferendo) cogitare.
  2. 2. = krigslysten: bellicosus (rex; natio); ferox (Tullius etiam Romulo ferocior, L.).
  1. (Kommentar) I stället för "res ... bello gestae", läs "res ... in bello gestae". (Lundström.)
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!