Kosta (lat. constare):

  1. 1. k. (ngn) ngt (penningar o. d.): stare, constare (alicui) magno (mycket; pluris l. carius, mera; minoris, tanti, quanti), magno detrimento l. pretio; k. intet gratis, nihilo constare alicui (C.); – esse med gen. pretii l. qualitatis (magni, pluris, mille denarium k. = gälla mycket, mera, 100 denarier; res est, fuit magni laboris l. sudoris k-r, har k-t mycket arbete); ofta med andra omskrifvande vändningar, t. ex.: k-r det ngt, så smakar det ngt quanto carior res, tanto gratior; hvad k-r detta quanti ista vendis?; huru mycket har den hästen k-t dig quanti istum equum emisti l. quanto pretio istum equum parasti?; stadens eröfring k-de honom tre hundra man och mycken tidspillan damno CCC militum et magno temporis impendio urbem recepit; det k-de mycket besvär att få honom ifrån sitt beslut aegre victus est, ut desisteret consilio; nöjet k-r tårar lacrimis emitur voluptas (sperne voluptates: nocet empta dolore voluptas, Hor.); arbetet k-de honom blott tre timmar tribus horis opus perfectum, confectum est; det skall blott k. dig ett ord (uno) verbo rem perficies l. impetrabis; det k-r Gud ju ganska ringa den fattige att göra rik scilicet Deus facile ex paupere divitem efficere potest l. (ironiskt) scilicet Deo magnum est et cet. (jfr Hor. Sat. II. 3. 283); sonen k-r sin far mycket magnos sumptus in filium facit, impendit pater; magno sumptui filius patri est; barnet k-de sin moder lifvet partus (infantis l. pueri) matri mortis causa fuit; det kan k. dig hufvudet capitis hoc periculo facies; k. hvad det vill quovis pretio (hoc emam); quidquid erit (hoc faciam).
  2. 2. (med sakligt subjekt) kosta på (ngn, för ngn = vara tröttsamt, sorgligt, harmligt): grave, molestum, acerbum esse alicui; med omvänd konstruktion: vix, aegre moleste ferre alqd; det k-r på att gå så långt grave est tantum viae pedibus conficere; det k-de på för honom att se sig bemött med likgiltighet aegre tulit (indignatus est, gravatus est) se contemni; det k-r på för mig att neka dig det invitus nego; invitus in animum induco, ut negem.
  3. 3. transitivt med personligt subjekt: k. på ngn l. ngt sumptum, -us facere, pecuniam impendere in alqam rem, in hominem; k. på sig ngt emere, parare alqd; han k-r ej mycket på sig in se ipsum exiguum sumptum facit.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!