Kosa: cursus; iter; styra k-n, ställa sin k. någonstädes hän contendere, tendere alqo; cursum tenere, iter intendere alqo; ändra k-n cursum mutare; komma ur, afvika från rätta k-n cursu depelli, excuti; de spatio deflectere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!