Igen: återgifves i nästan alla sina betydelser med den oskiljaktige partikeln re-:

  1. a. = åter, tillbaka: reverti, reddere komma igen, gifva igen.
  2. b. = qvar (öfrigt): restare, superesse (nihil restat det är intet i.).
  3. c. = till svar, lön, vedergällning: respondere, reddere.
  4. d. = till i uttryck för tillsluta: fylla i. replere; slå dörren i. portam claudere; gro i. coalescere; obseri.
  5. e. = upp i uttryck för upplösa, upphäfva: köpet går i. redhibetur emptio.
  1. (Kommentar) I betydelsen "å nyo", se Åter 2.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!