Lewis & Short

Parsing inflected forms may not always work as expected. If the following does not give the correct word, try Latin Words or Perseus.

mēta, ae, f. [root ma-, measure, whence Gr. μέτρον; Lat. manus, mane, etc. (q. v.), properly, that which marks a measured space, hence], any mark at a boundary or limit, esp.,

 1. I. The conical columns set in the ground at each end of the Roman Circus, the goal, turning-post: metaque fervidis Evitata rotis, Hor. C. 1, 1, 5: aut prius infecto deposcit praemia cursu Septima quam metam triverit ante rota, Prop. 3, 20, 25; cf.: et modo lora dabo, modo verbere terga notabo, Nunc stringam metas interiore rotā, Ov. Am. 3, 2, 11; Suet. Caes. 39: petra in metae maxime modum erecta est, cujus ima spatiosiora sunt, altiora in artius coëunt, summa in acutum cacumen exsurgunt, i. e. in the shape of a cone, Curt. 8, 39, 6; cf. III. 3. infra).
 2. II. Any goal or winning-post, the mark, goal, in any contest of speed: optatam cursu contingere metam, of a footrace, Hor. A. P. 412: metam tenere, in a boatrace, Verg. A. 5, 159.
   1. 2. Trop. (because of the danger to drivers of striking the goal, and breaking their oars), a critical point, place of danger: fama adulescentis paulum haesit ad metas, notitiā novā mulieris, broke down, failed, at the critical point, Cic. Cael. 31.
 3. III. Transf., an end, period, extremity, boundary, limit: longarum haec meta viarum, Verg. A. 3, 714: ad metas aevi pervenire, id. ib. 10, 472: metam tangere vitae, Ov. Tr. 1, 9, 1: ad metam properare, id. A. A. 2, 727: ultima, id. Am. 3, 15, 2: hic tibi mortis erant metae, Verg. A. 12, 546: ad quas metas naturae sit perveniendum usu, i. e. extremes, Varr. L. L. 8, 16, 31: quando illa (luna) incurrat in umbram terrae, quae est meta noctis, eam obscurari necesse est, the limit, measure of night, Cic. Div. 2, 6, 17 (but v. 3. below, fin. and the passage there cited from Pliny): sol ex aequo metā distabat utrāque, equally far from both ends of his course, i. e. at noon, Ov. M. 3, 145: intercalariis mensibus interponendis ita dispensavit (Numa), ut vices uno anno ad metam eandem solis unde orsi essentdies congruerent, Liv. 1, 19, 6 Weissenb. ad loc.: metae Marsicae, = fines Marsorum, Mart. Cap. 4, § 331 Kapp: pares horarum metas, tam antemeridialium quam postremarum, manifestant, id. 6, § 600.
   1. 2. A turning-point in one’s course: praestat Trinacrii metas lustrare Pachyni, to sail around the promontory of Pachynus, Verg. A. 3, 429.
   2. 3. Of any thing resembling in shape the meta of the Circus; any thing of a conical or pyramidal form, a cone, pyramid (class.); of a conical hill: ipse collis est in modum metae, in acutum cacumen a fundo satis lato fastigatus, Liv. 37, 27: buxus in metas emittitur, into cones, Plin. 16, 16, 28, § 70: in metas foenum exstruere, in ricks, haycocks, Col. 2, 18, 2: lactantes, conical cheeses, Mart. 1, 44, 7: lactis, id. 3, 58, 35: meta sudans, a conical stone on a fountain, dripping with water, Sen. Ep. 56, 4: meta molendaria, or molendinaria, that part of the upper millstone which projects downward and grinds the corn (the upper part is the catillus, q. v.); = Gr. ὄνος ἀλέτης, Dig. 33, 7, 18, § 5: metas molendinarias rotare, Amm. 17, 4, 15: si minor materia quam lux, metae existere effigiem, i. e. if the solid body be smaller than the light, its shadow will be conical, Plin. 2, 11, 8, § 51 (cf. the context).

1. mēto (no perf.), ātum, 1, v. a., to measure; v. metor fin.

2. mĕto, messŭi (Cato ap. Prisc. p. 903 P.; Mart. Cap. 3, § 319), messum, 3, v. a. and n. [root ma-; Gr. ἀμάω, mow, reap; ἄμη, sickle; cf. messis, messor], to reap, mow, crop; of the vintage, to gather, gather in, collect; and poet. of the sucking of honey from flowers (class.).

 1. I. Lit.: cum est matura seges, metendum, Varr. R. R. 1, 50, 3: sunt autem metendi genera complura, Col. 2, 21, 2: in metendo occupatos, Caes. B. G. 4, 32: pabula falce, to cut, cut down, Ov. H. 6, 84: farra, id. F 2, 519: arva, Prop. 4 (5), 10, 30.
  Prov.: ut sementem feceris, ita et metes, as you sow, so shall you reap, Cic. de Or. 2, 65, 261; cf.: ventum seminabunt et turbinem metent, Vulg. Os. 8, 7: qui seminant iniquitatem metet mala, id. Prov. 22, 8: mihi istic nec seritur, nec metitur, i. e. I have no share in it, it does not concern me, Plaut. Ep. 2, 2, 80: sibi quisque ruri metit, every one looks out for himself, id. Most. 3, 2, 112: Tibi aras, tibi occas, tibi seris; tibi item metes, id. Merc. prol. 71.
  Of the vintage, to gather, etc.: postremus metito, Verg. G. 2, 410; so, vindemiam, Plin. 17, 22, 35, § 185.
  Of bees: purpureosque metunt flores, reap the flowers, i. e. gather the pollen, Verg. G. 4, 54.
 2. II. Transf.
  1. A. In gen., to cut off, pluck off, crop (poet.): virgā lilia summa metit, Ov. F. 2, 706: barbam forfice, Mart. 7, 95, 12: capillos, id. 10, 83, 11: olus, to cut, gather, Calp. Ecl. 2, 74: et ferus in silvā farra metebat aper, laid waste, Ov. Am. 3, 10, 40: ille metit barbam, Juv. 3, 186.
   1. 2. In partic., in battle, to mow down, cut down: proxima quaeque metit gladio, Verg. A. 10, 513: primosque et extremos metendo Stravit humum, Hor. C. 4, 14, 31 tum Vesulum ense metit rapido, Sil. 10, 147: agmina plura metam, Val. Fl. 3, 670.
    So of death: metit Orcus Grandia cum parvis, Hor. Ep. 2, 2, 178: vita omnibus metenda, ut fruges (transl. of the Greek of Euripid.: ἀναγκαίως δ’ ἔχει βίον θερίζειν), Poët. ap. Cic. Tusc. 3, 25, 59.
  2. B. To inhabit a region (poet.): qui Batulum Nucrasque metunt, Sil. 8, 566 (cf. a like poetic transfer of the verbs colere, arare, serere, and bibere).

3. Mĕto, ōnis, v Meton.

Mĕton or Mĕto, ōnis, m., = Μέτων, a celebrated Athenian astronomer, who discovered the cycle of nineteen years, at the end of which the new and full moons again fall on the same days, Avien. Prognost. 48; Aus. Epis. 2, 12.
Hence Cicero says, jestingly, of a debtor named Meton, who promised to pay in a year’s time: quando iste Metonis annus veniet? Cic. Att. 12, 3, 2; cf. id. ib. 12, 51, 3.

mētor, ātus, 1, v. dep. [meta], to measure, mete; to measure off, mark out (not in Cic.).

 1. I. In gen.: stadium Hercules pedibus suis metatus est, Gell. 1, 1, 2: caelum, Ov. F. 1, 309: Indiam, Plin. 6, 17, 21, § 57.
  Poet., to traverse, pass through: nunc nemoris alti densa metatur loca, Sen. Hippol. 505: agros, Sil. 6, 58.
 2. II. In partic.
   1. 1. Act., to measure out, mark, or lay out: castra metati signa statuunt, Cael. ap. Non. 137, 18: castra, * Caes. B. C. 3, 13, 3: cum ortu solis castra metabatur, measured out the ground for a camp, encamped, pitched his camp, Sall. J. 106, 5: agrum, Liv. 21, 25: agros, Verg. G. 2, 274: eam (i. e. Alexandriam), Plin. 5, 10, 11, § 62: regiones (for a temple), Liv. 1, 10, 6: castra, Vulg. 3 Reg. 20, 27.
   2. 2. Neutr., to encamp, pitch one’s tent: metarique sub ipso templojussit, Liv. 44, 7, 2: post tabernaculum, Vulg. Num. 3, 23.
    Hence, transf., to erect, pitch, set up: tabernacula ciliciis, Plin. 6, 28, 32, § 143.
    Act. collat. form, mēto, āre, to measure, measure out, etc.: loca, Verg. Cul. 172.
    Pass.: locus metatur, Sen. Thyest. 462.
    Often in part. perf.: castris eo loco metatis, Hirt. B. G. 8, 15; so, castra, Liv. 44, 37, 1: porticus, Hor. C. 2, 15, 15: agellus, id. S. 2, 2, 114: prope Beroeam vallo metato, Amm. 31, 9, 1.