Lewis & Short

Phaenon, ōnis, m., = Φαίνων (shining), the planet Saturn (post-class.): quae Stilbon volvat, quae secula Phaenon, Aus. Idyll. 18, 11; Mart. Cap. 8, § 886.
In the Gr. acc. Phaenona, Mart. Cap. 8, § 851 (written as Greek, Cic. N. D. 2, 20, 52).