Lewis & Short

2. olfactus, ūs, m. [olfacio].

  1. I. Lit., a smelling, smell (post-Aug.): thymi, Plin. 21, 21, 89, § 156 (al. olfacto thymo); 32, 3, 13, § 28; 35, 15, 51, § 182.
  2. II. Transf., the sense of smell: delphini nec olfactūs vestigia habent, Plin. 11, 37, 50, § 137; 10, 70, 90, § 194.