Lewis & Short

fūmĭdus, a, um, adj. [fumus], full of smoke, smoky, smoking.

  1. I. Lit.: fax, Lucr. 3, 304; cf.: piceum fert fumida lumen Taeda, Verg. A. 9, 75: templa caeli (ignibus Aetnae), Lucr. 6, 644: altaria, Ov. M. 12, 259: caligo, Plin. 2, 42, 42, § 111; cf. lux, id. 2, 25, 22, § 90: amnis, Verg. A. 7, 465: tecta, Ov. M. 4, 405: vortex, Plin. 2, 43, 43, § 112.
  2. II. Transf.
    1. A. Smokecolored: cautes, Plin. 5, 9, 10, § 55: topazius, id. 37, 8, 35, § 114: chrysolithus, id. 37, 7, 28, § 101.
    2. B. Smelling of smoke, smoky: virus, Plin. 14, 20, 25, § 127.