Moder: mater (i eg. och oeg. men.); parens; genetrix (poet.); blifva m. parĕre; kärleksfull, huld m. pia, bona (indulgens) mater; älska, vörda som en m. matris loco amare, colere, revereri; filosofien är vetenskapernas m. philosophiaartium mater est (procreatrix quaedam et quasi parens, C. de Or. I. § 9); barn af samma m. fratres uterini; från sin m-s lif ex quo conceptus a matre est; a prima origine.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!