Fader:

  1. 1. eg.: pater, parens (det förra mera allmän beteckning för fader, i naturlig och moralisk mening, det senare mera i blott naturlig mening = qui procreavit alqm; dock är skilnaden ej alltid strängt iakttagen); genitor, generator, sator (poet. ord); f. och moder parentes; köttslig f. pater verus, naturalis; han har blifvit f. filius, filia ei natus, nata est; hafva f. i lifvet patrem (superstitem) habere; hafva ngn till f. patrem alqm habere, patre alqo natum esse, (patre uti bono); icke ega ngn f. (= säker f.) patre incerto natum esse, p-m certum non habere; icke e. ngn f. mera patre orbatum esse, carere; (pater mortuus est alicui); brås på sin f. patris similem esse; p-is similitudinem referre; en god, sträng f. pater bonus, indulgens, severus (jfr C. de Or. II. § 124: non est boni neque liberalis parentis, quem procrearis et eduxeris, eum non et vestire et ornare); vara ngn i f-s ställe patris loco esse alicui (jfr de Or. II. 200 aliquis est alicui liberum loco; quasi parentem bonum esse, de Or. III. § 3); vörda ngn ss. en l. sin f. patris loco, sicut alterum parentem colere et observare alqm; i våre fäders tid patrum memoriā; våre f-s generation patrum aetas (aetas parentum pejor avis, Hor.); min f-s hus domus patria, paterna; det har han af l. efter sin f. hoc illi paternum est.
  2. 2. oeg.:
    1. a. fäder = förfäder: majores; våre fäders land patria nostra, haec terra, quam coluerunt majores nostri; samlas till sine fäder mori; (abire hinc in communem locum; tradi Orci thensauro, Com.).
    2. b. fäder = medlemmar af Roms senat: patres; senatores.
    3. c. fader = upphofsman, beskyddare, välgörare: pater; parens (Juppiter pater, pater omnipotens; Socrates parens philosophiae, Herodotus pater historiae, Cicero pater, parens patriae).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!