Huggare:

  1. 1. i allm. = som hugger.
  2. 2. = sabel: gladius; ferrum; machaera.
  3. 3. = stor (karl o. s. v.); i allm. = som utmärker sig, framstår i ngt hänseende: homo (puer) magnus, fortis, ferox; en h. att kunna skrika, springa o. d. (magnus) clamator, declamator, cursor; en h. att kunna tala magnus orator.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!