Förutsätta:

  1. 1. med personligt subjekt: sumere (C. de Nat. Deor. I. § 88. 98. 99); pro certo ponere (alqd esse); credere; putare; sperare; jag f-r sjelfva händelsens förlopp ss. bekant credo, vos audisse, quo modo res gesta sit; jag förutsatte icke så mycken insigt hos honom non putabam l. non sperabam tantam in illo inesse prudentiam; förutsatt, att jag lefver så länge si (modo) tam diu vitam produxero –; han förutsatte stora kunskaper hos sina åhörare eos, qui audiebant l. audituri erant, multa didicisse volebat.
  2. 2. med sakligt subjekt l. i pass. (utan agent) = hafva till sitt vilkor, uttryckes medels omskrifning af hypotetiska uttryck l. med verb, som uttrycka fordra o. d.: t. ex.: vänskap f-r god karakter amicitia nisi in bonis esse non potest; vältalighet f-r (l. för att kunna blifva talare måste f-as) individuella anlag och mångsidiga kunskaper qui orator futurus est, ingenio valeat et multa didicerit necesse est; ett sådant yttrande f-r småsinthet hoc dicere parvi animi est l. parvi animi sit, si quis hoc dicat.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!