Ärligen, Ärligt: integre; sine fraude; honeste; probe; sancte; vere; lefva ä. integre vivere; ä. säga sin mening, ä. bekänna vere, quid sentiat, eloqui; vere, ingenue, aperte fateri; ä. förtjena sitt bröd bonis artibus vitam tolerare; det går ä. till bene, sine fraude l. fraudatione agitur (C.); ä. sträfva impigre, probe contendere.

  1. (Kommentar) Jfr Uppriktigt.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!