Stygg: foedus, turpis, deformis (till utseende och beskaffenhet); taeter (vidrig); improbus (till beskaffenhet); s-t väder foeda tempestas; s. käring anus turpis, improba; s-e pojkar protervi pueri; s-t fel foedum, turpe vitium; en s-a improba mulier.

  1. (Kommentar) Se också Elak, Olydig.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!