Sen:

  1. I. i positiv:
    1. 1. i rent temporal mening (= långt liden, sent inträffande; mots. tidig, snar): serus; s-a natten sera l. multa nox; till s-t på natten in multam noctem; det är s-t på dagen serum diei est (L.); multus jam dies est; sen hjelp, sen hämnd serum auxilium, sera poena; s-a ålderdomen extrema senectus.
    2. 2. = långsam: tardus; lentus; sen kommunikation tardus (et impeditus) commeatus; sen till orätt tardus ad injuriam; vara sen tardum esse; cunctari; morari; var ej sen att hjelpa noli ad opitulandum tardus esse; han var ej sen att följa uppmaningen haud cunctabatur l. morabatur monentem sequi; non morabatur, moram non interponebat, quo minus l. quin monentem sequeretur, sine mora monentem secutus est.
  2. II. komparativ och superlativ: (magis, maxime serus – i mots. till tidigare, -ast); posterior, postremus (i mots. till förre, föregående, först); hic = den senare nämnde; mots. ille (dock användes äfven i denna mening posterior, mots. prior, t. ex. C. de Off. I. § 67); proximus, hic proximus, hic = senast förfluten (ej = sist öfver hufvud; jfr his proximis Nonis, his Nonis, C. de Am. § 7. 8); (tardior, tardissimus, i mots. till raskare, -ast); – en s-re timma posterius (magis serum) tempus diei; komma i s-ste laget tantum non sero venire; en s-re tid posterior aetas; s-re författare posteriores scriptores; en långt s-re författare qui multis annis post fuit; till s-ste ålderdom ad extremam usque senectutem; till s-ste efterverld ad ultimam posteritatem; hans minne skall lefva till s-ste efterverld ejus memoria cum omni posteritate adaequabitur; nulla posteritas ejus nominis memoriam exstinguet l. obruet.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!