Sedlig:

  1. 1. = som har afseende på sederne (moraliteten): qui ad mores pertinet; morum (gen. pl.); s-a förhållanden ea, quae ad mores pertinent; s-t förderf morum corruptio; vitia; folkets s-a tillstånd mores populi.
  2. 2. = som är i enlighet med sedelagen (dygdig): honestus; probus; bonus; en s. man vir bonus et honestus; ett s-t lif vita proba, honesta, sancta; strängt s. sanctus, incorruptus; ett s-t folk populus bene moratus.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!