Rundt:

  1. 1. absolut: rotunde (formare).
  2. 2. r. om, r. omkring: circa, circum (ss. prep. och adv.); circumcirca (adv.; Sulp. ap. C.); löpa r. (omkring) in orbem (circum)currere; r. omkring i staden circum urbem; per urbem; jfr Omkring.
  3. 3. = frikostigt: large, largiter, benigne; lofva r. och hålla tunt benigne promittere, tenuiter praestare (promissa).
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!