Rik:

  1. 1. om personer:
    1. a. absolut (= förmögen): dives (i allm.; mots. pauper); copiosus (väl försedd, mots. inops, egens); locuples (= besuten, behållen, mots. tenuis; mulier locuples et copiosa, C.); pecuniosus (= r. på penningar); fortunatus (homo f. et nobilis; f. et potens, C. de Off. II. § 69); beatus (ibdm; öfver hufvud dock mera poetiskt); vara rik divitem esse; divitiis abundare, abundare (et egentes abundant et imbecilli valent, C. de Am. § 23); blifva rik divitem fieri, divitias parare; fortunas amplificare, ad divitias pervenire; ditescere (poet.); göra rik ditare; locupletare; divitiis augere; rike mans barn divitum pueri l. liberi.
    2. b. vara rik på ngt: abundare, affluere alqa re, t. ex. pecuniā, copiis omnibus, doctrinā, usu – på lärdom, erfarenhet (dives agris, dives positis in fenore nummis – mera = genom –, Hor.).
  2. 2. om länder, städer, hus, familjer o. d.: dives; copiosus; opulentus; ett rikt land l. stad opulenta regio, urbs; ett rikt hus domus copiosa, locuples, plena; ett rikt parti l. gifte bona, locuples condicio; (beata conjux).
  3. 3. = riklig, ymnig: copiosus; uber; largus; abundans; opimus; plenus; rik skörd larga messis; rik ström largum flumen (lacrimarum); rikt byte opima, magna, larga praeda; rik skatt af lärdom, erfarenhet abundans doctrina; magna doctrinae copia; magnus multarum rerum usus.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!