Praktik: usus; rerum usus; exercitatio, alla dessa uttryck så väl = utöfning som = vunnen öfning eller erfarenhet; tractatio (utöfning); res, veritas, vita = det verkliga lifvet, verkligheten; teori och p. commentatio et usus l. tractatio (C. de Or. I. 157); i p-n förekommer sådant aldrig in vita, in tractatione rerum l. artis (om en jurist: in foro, in veris causis, apud judices, T. Dial. 35) nihil tale unquam usu venit l. accidit; i min p. har aldrig förekommit ngt sådant fall in artis tractatione l. postquam artem exerceo, nihil tale vidi; hafva (sakna) p. = tillfälle till konstens utöfning (om jurister och läkare) in artis tractatione multum (nihil) versari; assiduo usu artem tractare; a consultoribus frequentari (domus ejus quotidie celebratur l. frequentatur); hafva p. = hafva genom p. förvärfvad erfarenhet usu percalluisse, magnum rerum usum habere; sakna p. veritatis expertem esse, nullum rerum usum habere; usu rerum carere; i p-n använda ngt ad usum rem transferre (C. de Or. III. § 86).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!