Partiskhet: alterius partis studium; ambitio; cupiditas; döma utan p. sine ambitione, integre, sine ira et studio judicare; p. för ngn amor, studium alicujus; p. mot ngn ira, malignitas, simultas, obtrectatio (T. Hist. I. 1).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!