Oro:

  1. 1. i rent naturlig (kroppslig) mening (= orolig rörelse, tillstånd af oro): turbidus motus; turba; tumultus; aestus; o. i kroppen aestus corporis, (tumultus stomachi); hafvets, naturens o. maris, caeli tumultus, aestus; vara i o. aestuare; turbatum esse; moveri.
  2. 2. i en menniskas lif, i menskliga förhållanden: turba; perturbatio; tumultus (C. de Sen. § 84); vålla ngn o. negotium exhibere alicui.
  3. 3. inre o., i sinnet, sinnena: sollicitudo; angor; mentis agitatio, trepidatio; aestus; mentis tumultus; cura (misera, atra); (tristitia, maestitia, nedslagenhet); förorsaka ngn o. sollicitare, angere alqm (jfr Oroa); en allmän o. rådde i, hade bemäktigat sig sinnena animi vehementer sollicitati erant, permoti erant; (tristitia animos invaserat, Sa. Cat. 31); hans o. lade sig mens, mentis tumultus resedit; o. i samvetet conscientiae angor, morsus; plågas, täras, pinas af ständig o. continua sollicitudine angi, confici, exĕdi, excruciari, consumi.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!