Bekostnad:

  1. 1. eg. (vanl. blott i uttrycket på min b., ngns b.; eljes: kostnad, omkostnad): sumptus, impensa; på statens b. publico sumptu, de publico, publice.
  2. 2. = skada, risk: incommodum, damnum, periculum; rikta sig på sin nästas b. alterius incommodo, spoliis, detrimento ditari; ex alieno lucrari; tjena sitt fädernesland på sin helsas b. rei publicae servire cum detrimento l. damno salutis l. valetudinis suae; patriae salutem sua vita (salute) emere l. parare; roa sig, göra sig lustig på ngns b. ludibrio habere alqm; ludere alqm.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!