Motse: exspectare, animo prospicere, praevidere alqd; med förhoppning m. sperare; med bekymmer, ängslan, fruktan m. metuere, timere, sollicitum esse, quid eventurum sit – utgången).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!