Mindre, adv.: minus; non tam (non tam doctus, quam vir bonus); m. än tre dagar minus tres dies; han är ingenting m. än dum a nulla re longius abest, quam a stultitia; tam est remotus a stultitia, quam qui maxime; icke desto m. nihilo minus, nihilo secius; med m. (än att) nisi; än m. etiam minus; nedum (med konj., se Lat. Lex.).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!