Maktpåliggande: gravis, magnus; föga m. perquam levis; levissimus; parvus; det är föga m., hvilket du väljer nihil interest, utrum eligas.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!