Löftesrik: laetus (jfr Lofvande).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!