Känna:

 1. I. om känseln:
  1. 1. i allm. känna, k. på, k. efter = med känseln förnimma l. undersöka: (tactu) sentire (pondus, lēvitatem, asperitatem rei); – kunna ses och k-as sub aspectum et tactum cadere; – tangere, attingere, temptare – k. på (med tonvigt på verbet) l. efter (t. ex. venas tangere, pulsum venarum attingere, T. Ann. VI. 50; gallinas temptare – k. höns –, Col.); tactu explorare (venam); noga k. på pertemptare (aciem pugionis); k. efter om dörren är stängd num janua clausa sit, temptare, explorare.
  2. 2. med predikatsnomen, mest i passivum: ngt k-es hårdt, sträft, fint ad tactum l. tactu (l. tangenti) durum, asperum, molle, lēve est.
  3. 3. k. sig för:
   1. a. eg.: (manu, pede) praetemptare (viam, iter).
   2. b. oeg. = i allm. undersöka: praetemptare (sensus alicujus); ante explorare (quid velit, sentiat aliquis – hvad ngn tänker l. vill); med smaken k. efter degustare, praegustare.
 2. II. = hafva en känsla af ngt, sinligen l. andligen förnimma, erfara (afficieras):
  1. 1. i allm., absolut: sentire (famem, sitim, dolorem; – med substantivobjekt blott om sinliga affektioner; – med ord uttrycka hvad man k-r quid sentiat, eloqui; sensus suos, sensa mentis aperire, exprimere dicendo); affici, capi (dolore, desiderio); capere; percipere (dolorem, gaudium ex alqa re); k. en svår plåga dolore cruciari, vexari, uri; (djupt) k. sin förlust desiderio tangi, moveri (quantum damni fecerit, sentire, magno dolore sentire); k. lifligt celeriter moveri; k. beundran, tacksamhet admiratione moveri, gratiam habere; – för öfrigt oftast jemte objektet med enkla verb, ss.: k. hunger, törst, köld, leda, blygsel, ånger, medömkan, ledsnad esurire, sitire, algere, fastidire; pudet, poenitet, miseret, piget alqm; k. njutning, k. en behaglig känsla voluptate, jucunditate affici, perfundi; jucunde moveri; k. välvilja för ngn favere, cupere, studere alicui; k. aktning, beundran för ngn revereri, admirari alqm; tolka hvad man k-r för ngn quo animo sit in alqm, quomodo sit in alqm affectus animo, verbis l. re declarare.
  2. 2. k. på: sentire (sentiet, qui vir siem, Ter.).
  3. 3. k. på sig: praesentire, sentire (senectutem, mortem appropinquare).
  4. 4. med predikatsnomen:
   1. a. med yttre objekt: (sentire); k. ngt tungt, hårdt dolere; aegre, moleste, graviter ferre alqd; det k-es tungt att vara öfvergifven af sina vänner doleo me esse ab amicis relictum ɔ: cui non dolorem moveat amicorum perfidia?; det k-s ljuft – juvat delectat.
   2. b. k. sig: se sentire, t. ex. liberum; k. sig illamående, svag parum valere; vires se deficere, sibi deesse sentire; k. sig ensam solum, ab omnibus desertum sibi videri (Vg. Aen. IV. 330); k. sig hungrig, trött = esurire, fessum esse; k. sig stark viribus fidere, confidere; k. sig stark nog till ngt viribus sibi videri satis valere ad alqam rem; k. sig trygg tutum sibi videri.
  5. 5. ngt k-es efter: manet, haeret sensus rei.
  6. 6. låta ngn k. t. ex. sin makt, mildhet: facere, ut aliquis potentiam suam sentiat l. experiatur; potentia, clementia sua uti in alqo; clementiam exercere in alqm; – hunger, feber låter k. sig fames, febris sentitur; fame febri temptatur aliquis; aliquis incipit esurire, febri jactari, (febris accedit).
 3. III. = hafva kännedom l. kunskap om ngn l. ngt:
  1. 1. i allm.: novisse, cognovisse, tenere, scire; väl k. penitus cognovisse, cognitum, perspectum habere alqd; k. sig sjelf semetipsum novisse; k. ngns karakter alicujus mores novisse, perspectos habere; (qualis sit aliquis, cognovisse); k. ngns sans och hofsamhet novisse alicujus aequitatem et animi moderationem (C. de Sen. I. 1); k. vägen viam scire; viae peritum esse; k. verlden mores hominum, res humanas novisse; k. menniskorna, sin tid (tenere venas hominum, C.), mores suorum temporum novisse; k. bokstäfverne literas agnoscere, scire; det är (allmänt) kändt satis omnibus notum est; constat; icke k. ignorare.
  2. 2. lära att k.: cognoscere, noscere alqm; känn dig sjelf nosce temet ipsum.
  3. 3. k. (lära k.) en person = vara (blifva) (personligen) bekant med ngn novisse alqm; väl k. ngn familiaritate conjunctum esse (conjungi) cum alqo; k. ngn blott till ansigtet de facie novisse alqm; (mots. ego te intus et in cute novi, Ps.).
  4. 4. k. (lära känna) ngn ss. sådan l. sådan l. för en egenskap: cognovisse, cognoscere alqm fortem, memorem; göra sig känd, blifva l. vara känd ss. – cognosci memorem, gratum; han är känd för att vara girig l. för girighet constat (notum est, fama constans est) eum avarum esse; ejus comperta avaritia est.
  5. 5. k. ngn från en god sida: in bonam partem cognovisse alqm; vara väl känd bene audire; vara illa känd male audire; infamem, famosum esse; non bona est fama l. existimatio alicujus.
  6. 6. pregnant: göra känd, göra sig känd (= vinna ett namn): nobilitare, nobilitari; alicujus nomen celebrare, clarum facere.
  7. 7. k. igen: agnoscere (hominem; cantum; signum); cognoscere; noscitare; noscere.
  8. 8. k. åtskils, k. person l. sak från annan: internoscere (fucata a veris); dignoscere; distinguere.
 1. (Kommentar) "juvat delectat": lägg till komma.
 2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!