Kommission:

  1. 1. = uppdrag (se detta ord): mandatum; lemna ngn ngt i k. committere, mandare alicui alqd.
  2. 2. = komité, som har ngt i uppdrag: concilium, collegium delectorum virorum l. quibus cura rei, alqa deliberatio commissa est; = utomordentlig domstol judicium; tillsätta, nedsätta k. instituere, constituere judicium, collegium.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!