Att:

 1. 1. preposition vid infinitiven: motsvaras i latinet
  1. a. af blott inf., då inf. är subjekt l. predikat i satsen l. objekt vid vissa ofullständiga verb (Seyff.-Ehrnb. § 289; äfven vid habere i bet. kunna).
  2. b. af gerundium, då infinitiven bestämmer vissa subst. l. adj. l. är beroende af vissa prepositioner (se närmare hos Ehrnb. §§ 336–39).
  3. c. när infinitiven står ss. bestämning till ett subst. så, att den utmärker det, hvari en egenskap består l. visar sig, kan den endast undantagsvis uttryckas med gerundium, utan återgifves i regeln med en relativ l. kausal sats, t. ex. hans dårskap att tro sig förstå saken stultitia ejus qui crederet l. credentis se intelligere; legionernas djerfhet att välja kejsare audacia legionum, quae imperatorem elegissent.
  4. d. der inf. med att utmärker afsigt, bestämmelse l. möjlighet (jfr a), återgifves den nästan aldrig i lat. med blott inf., utan stundom med gerund. genit. och causā l. gratiā, med gerund. ackus. och ad l. med supinum ackus. (vid rörelseverb); eljes med ut (ne) och konjunktiv l. relativsatser i konj.: vi hafva fått ögon att se med oculi nobis dati sunt, quibus cerneremus (ad cernendum); jag finner intet att klandra nihil reperio, quod reprehendam; här är ngt att förtjena est, quod quis mereri l. lucrari possit; en bekantskap att göra homo notitiā dignus; han bad oss (att) komma a nobis petivit, ut veniremus; han lockade oss att glömma tiden nos induxit, ut, quae hora esset, oblivisceremur; storm hindrade oss att segla tempestas obstabat, ne navigaremus; (dock ngn gång inf. efter a.).
  5. e. ss. uttryck för följd måste inf. med att likaledes återgifvas med ut: han var nog oförskämd att fordra tanta erat impudentia, ut postularet; jfr c.
 2. 2. konjunktion, hvilken bör i lat. öfversättas med:
  1. a. ackus. med inf., Ehrnb. §§ 290 ff.
  2. b. quod, l. c. §§ 271, 296.
  3. c. ut, ne, l. c. §§ 259–62.
  4. d. quominus, quin, l. c. §§ 265, 266.
 1. (Kommentar) Grammatiken (D:r Friedrich Ellendts latinska språklära) återfinns på Projekt Runeberg: http://runeberg.org/ellendts/
 2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!