Just:

  1. 1. i allm. (determinativ partikel) att öfversätta med ipse: j. jag ego ipse; j. på den dagen illo ipso die; j. nu, j. då nunc ipsum, tum ipsum; hoc l. illo ipso momento; det är j. rätta sättet haec ipsa ratio vera est.
  2. 2. i temporal mening = jemnt och nätt: commodum (c. intraveram, cum pater rediit); vix.
  3. 3. = riktigt, rätt: vere, vero; du är j. en slyngel es vere verbero (Pt.); det var j. den rätte mannen egregium vero virum.
  4. 4. = framför alla: potissimum; utique; hvarför skulle han j. hafva den utmärkelsen cur ad istum p. tantum honoris delatum est?
  5. 5. med negation = synnerligen: non ita, non tam; non nimis; non maxime (l. en annan superlativ): non doctissimus icke j. lärd; är han lärd? jag kan j. icke säga estne vir doctus? non maxime.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!