Trolig: credibilis; (probabilis; verisimilis); ad fidem pronus, proclivis (L.); det är t-t credibile est; credere, sperare licet; göra ngt t-t för ngn probare alqd alicui.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!