Trogen: fidelis; fidus; t. maka conjux fidelis, fidus, fida; t. vän amicus fidus, (certus; jfr Trofast); en sin herre t. tjenare servus domino fidelis; t. undersåte regi fidelis, bonus civis; t. vakt fida (religiosa, diligens) custodia; t. tystnad fidum silentium; t-t hjerta animus fidelis, constans; fidum pectus; t-t minne certa, firma (acris), tenax (Qu.) memoria; (jfr Hor. A. P. 336 – percipiant animi dociles teneantque fideles; ibdm 181); t. öfversättare fidus interpres (ibdm 133); t. öfversättning accurata interpretatio; blifva ngn t. fidem alicui (datam) servare, praestare; blifva sin pligt, föresats, sina åsigter t. in officio, in suscepto consilio, in sententia permanere, perstare; t. tjenst fidelis opera; för 10 års t. tjenst propter officium per X annos fideliter servatum.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!