Pålysa: indicere; p. comitia till en viss dag in certum diem comitia indicere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!