Påstå:

  1. 1. intr. = vara: manere; instare.
  2. 2. tr.:
    1. a. = förfäkta ngt, ifrigt och i strid med ngn påstå: contendere.
    2. b. = yttra en mening: dicere; velle; putare; Stoikerne p., att dygden är det enda goda Stoici dicunt, volunt (Stoicis placet) honestatem solum bonum esse; Carneades påstod, att intet kunde med visshet fattas C. negabat, quidquam percipi posse.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!