Beifra: (i laglig väg l. inför allmänna omdömet): persequi (injurias, maleficia); castigare; insectari (verbis alqm, vitia); accusare (så väl klandra som åklaga); ad poenam vocare (hominum improbitatem); ulcisci, ultum ire; icke b. tacitum ferre, impunitum ferre; inultum sinere l. pati.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!