Krets:

  1. 1. i allm.: orbis; circulus (aequinoctialis – vändkrets); gyrus; draga en k. orbem describere; kringföra i k. in orbem circumferre, torquere; gå i k. in orbem ferri, orbem conficere; in orbem equitare; innesluta i en k. in orbem l. gyrum compellere, includere; stå i k. in orbem consistere.
  2. 2. jordens, ländernas k.: orbis terrarum, terrae; k. af ett rike pars, territorium (imperii).
  3. 3. k. af ämnen: rerum orbis.
  4. 4. k. af menniskor:
    1. a. som omgifva ngn (ss. åskådare l. åhörare): corona; slå k. omkring ngn (coronā) cingere alqm, circumfundi alicui, circumsistere alqm.
    2. b. sällskapskrets: circulus; coetus; höra till ngns k. alicujus familiaritate contineri; umgås i förnäma k-r in circulis principum versari, in domos principum receptum esse, admitti.
  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!