Huka sig: h. sig ned subsidĕre; conquiniscere.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!