Förundransvärd: mirandus, admirandus; admiratione dignus, mirus, mirificus.

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!