Förtänka: f. ngn ngt l. för ngt vitio dare, vertere, tribuere alicui alqd; reprehendere, vituperare (mirari) alqd in alqo, alqm ob rem, alicujus consilium (ngn för hans beslut); ingen kan f. honom, att han nedlade spiran hunc regno se abdicasse quis miretur aut ei vitio tribuendum censeat?

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!