Fastän, konj.: quamquam; etsi; tametsi; quum (med konjunktiv); ut (morbus ut brevis, sic molestus – svår, fastän kort; jfr Fast, konj.).

  1. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!