Eftersom, konj.:

  1. 1. komparativ: allt eftersom (efter som): ut; prout (quisque), (stundom med motsvarande ita, sic); quo, quanto (motsvaradt af eo, tanto): de öfrige skola komma efter, allt efter som deras lott utfaller ceteri, ut cujusque sors exciderit, sequentur; hjelpa hvar och en allt efter som han behöfver det ut quisque maxime indigeat opis, ita cuique maxime opitulari; allt efter som skulden ökades, minskades förtroendet quanto crescebat aes alienum, tanto minuebatur fides.
  2. 2. kausal: quoniam.
  1. (Kommentar) Se även Emedan.
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!