Öfvertyga: persuadere, fidem facere alicui alqd esse; ö. ngn om sanningen, om rättvisan af ngt p. alicui alqd verum, aequum esse; vara ö-d sibi persuadere, persuasisse; pro certo habere; jag är ö-d mihi persuasi l. mihi persuasum est; var ö-d om min kärlek tibi persuade te mihi esse carissimum (C. de Off. III. 121); han blef, kände sig ö-d illi persuasum est; dubitare destitit; lätt att ö. ad credendum facilis, cui alqd facile persuadetur.

  1. (Kommentar) Sven Lundström stryker "kände sig".
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!