Öfversvämning: inundatio (agrorum); alluvies, illuvies (Romae mira a. fuit, C.); eluvies (in proxima e-e pueros exponunt, L.); diluvies.

  1. (Kommentar) Citatet från Cicero (Q. Fr. 3, 5, 8) lyder i de flesta utgåvor "mira proluvies".
  2. (Kommentera) Kommentera
Ordboken drivs helt ideellt. Donera valfri summa med Payson!